Når man bor på en gammel dansk landevejskro er de allerfleste af os klar over, at det er en del af vores fælles historie. De færreste ved, at det faktisk var Margrethe den 1. der i 1396 bestemte, at der for hver fjerde mil skulle være en kro eller et færgested, hvor vejfarende kunne overnatte, spise og drikke. De fleste kroer måtte udskænke spiritus til de vejfarende – men ikke til lokalbefolkningen. Det var vigtigt at bønderne var sobre og ædru, når de skulle udføre deres arbejde for herremanden. Først med Christian d. 2 (konge af Danmark og Norge fra 1513 til 1523 og konge af Sverige fra 1520 til 1521 blev landevejskroerne og færgestederne sat i system. Christian d.2’s lov bestemte, at der for hver 2 -3 mil på alfarvej på Sjælland skulle oprettes kroer. Loven nævner 29 kroer. Man kan forestille sig, at systemet stille og roligt har bredt sig til resten af landet.

Kroerne var således datidens business-hoteller, men meget har ændret sig siden. Rigtig mange af de gamle landevejskroer har måttet lade livet – først med Jernbanens indtog og senere på grund af ændret infrastruktur. De traditionelle landeveje blev afløst af motorveje – og nu om dage kommer man sjældent forbi en landsbykro. Man skal simpelthen opsøge den.

Heldigvis er der stadig mange fine kroer i Danmark – og traditionen for godt værtskab, god mad og hyggelig betjening lever i bedste velgående.

Aalbæk gl. Kro var oprindeligt også et businesshotel for datidens rejsende folk. I 1838 får kroejeren tilladelse til brænde brændevin, og vi ved at kroen har fungeret som skiftested, når man drog med postillionen fra Frederikshavn til Skagen. Ofte måtte man køre i havstokken. Landevejen mellem Aalbæk og Skagen var et pløret hjulspor, der tit ikke var farbart. Det kan anbefales at læse H.C. Andersens beskrivelse af hans rejse til Skagen med postvognen. Så får man et levende indblik i turens strabadser.

Trods omskiftelige tider har der siden da været kro i Aalbæk med bespisning og overnatning  I dag er kroen et udtryk for den moderne krokultur, hvor den gamle hovedbygning fungerer som restaurant m.v., og værelserne er fortrinsvis bygget i perioden 1986 – 1989, efterhånden som behovet er opstået. Siden 1986 har Aalbæk gl. Kro været et stolt medlem af den frivillige kæde Dansk Kroferie, som i 2012 skiftede navn til Small Danish Hotels. Vi læggervægt på godt værtsskab, personlig betjening og god mad. Den moderne krogæst hos os er primært feriegæst og bruger kroen som udgangspunkt til at udforske Toppen af Danmark i bil, på cykel og på gåben.