Hører du til de aktive der holder af at trave i naturen, er Nordjylland lige sagen for dig. Området byder på mange klit plantager med vandrerstier og ikke mindst de 4 ruter på grenen. 

Følg de her links og læs mere om vandrerruter i Nordjylland.

Grenensporet    Vandrestier

Skagen Klitplantage:

Skagen Klitplantage har flere vandreruter. Ruter, der ligger på den anden side af landevejen ud mod Skagerrak og ruter længere sydpå og ud mod Kattegat.

Aalbæk Klitplantage

Tæt på kroen ligger Aalbæk Klitplantage, hvor der er mulighed for flere vandreture.Plantagen blev anlagt i 1881, i forsøget på at bremse sandflugten som havde hærget hele Skagen Odde siden 1600-tallet. Det var især skovfyr og bjergfyr man plantede, da disse træarter er nøjsomme og kan gro på den magre klithede i dette regnfattige område. Senere har man plantet løvtræer og på den bedste jord tillige sitkagran. Nogle steder i skoven kan man støde på det oprindelige gamle egekrat, der voksede her allerede før sandflugten.

I skoven findes områder med stensletter, et landskab, som er helt specielt for landsdelen. I plantagen er der et rigt fugleliv -en særlig oplevelse er det, at høre natravnen en stille sommeraften.

Langs Knasborg Å

Tilbage på sporet krydser vi Knasborg Å og vandrer mod vest langs med den. Åen afvander området vest for Aalbæk Klitplantage og leder vandet ud i Kattegat. I nærheden af Gårdbogaard lå engang en sø, der i 1800-tallet blev afvandet ved at man gravede Knasborg Å dybere. Dette skete med håndkraft og nogle steder blev åen rettet ud, hvorved et rigt fugleliv og et godt ålefiskeri forsvandt.

Det fortælles, at det engang har været muligt at sejle fra Kattegat gennem åen og nogle nu tørlagte søer helt frem til Råbjerg Kirke med materialer til kirkebyggeriet og kampesten til diget omkring kirkegården. Kirken menes bygget i begyndelsen af 1300-tallet.

Råbjerg Mile

For godt 100 år siden bestod vejen til Skagen af et sandspor. Vejen var meget ustabil - den ene dag farbar for næste dag at være totalt dækket af sand. Hele odden er et stort sandflugtslandskab med vandreklitter - miler - på vej fra Skagerak til Kattegat. Derfor foregik en stor del af landtransporten til Skagen ad stranden, enten langs Kattegat eller langs Skagerak.

 

Brochure på vandreture i området fåes i receptionen